KellyChu - 【周二賞你】名額110個 《星島頭條》 APP送營養V奧米加3魚油丸|Executive日記
Kelly平日都好注重健康,除咗會做運動亦會食唔同保健產品補充營養,當中一定會食魚油丸,因為魚油嘅「Omega-3」係人體無法自行製造嘅脂肪酸,所以需要透過飲食攝取或者保健食品來獲取。

Kelly同屋企人就會每日食於美國製造嘅Vital Origins營養V深海魚油丸,佢係提取自阿拉斯加野生捕獲嘅鱈魚,全天然成份,每天只需服用1粒就可以提供成人一日基本所需,攝取不低於275mg DHA + EPA,Omega-3成份達百分之七十,有助維持屋企人心臟及血管健康、促進腦部發展、改善專注力及保持眼睛健康等等。營養V係國際魚油品質認證FOS之認可機構,令Kelly食得更安心!而家即刻係星島頭條APP玩遊戲,就有機會贏得營養V奧米加3魚油丸(60粒裝)(價值︰ $298),名額110個,快啲一齊去玩啦!
Kelly Chu■星島頭條APP有獎遊戲。
■星島頭條APP有獎遊戲。
更多文章