Cally - 讓媽媽今個母親節由內靚到外 | 商界講呢啲

  母親節就到,唔知買咩禮物好?專門引進澳洲高質素營養健康食品嘅澳至尊就幫到你。
  澳至尊羊胎盤素取自澳洲品質優良原料製造,當中包括野生南極磷蝦油,能夠有效紓緩關節痛;月見草油能改善女士周期或更年不適,紓解情緒緊張及壓力。澳至尊仲推出咗母親節至筍優惠,用嚟當做母親節禮物送俾媽媽就啱晒啦!

查詢:8108 2733
網址:www.ausupreme.com

Cally

更多文章