KellyChu - 與旅業淵源深人脈廣 昂坪360新波士返工 | Executive日記

昂坪360宣布,委任董沛銓(James)出任新任董事總經理。Kelly一見到James,就覺得有啲面善,原來佢係旅遊業議會前總幹事董耀中個仔,與旅遊業好有淵源喎!James本身亦縱橫旅遊界和相關業界多年,喺旅發局、澳洲航空、港龍航空、K11同星光大道等身居要職。

  James富有管理經驗,又有廣泛嘅人脈同經驗,昂坪360董事局主楊美珍話,相信喺James嘅帶領下,昂坪360能夠再創高峰。昂坪360係香港十大景點、全球十大纜車,喺疫後表現極之出色,去年全年訪客人數按年升2.5倍,恢復咗疫情前超過9成嘅訪客數字,整體走勢好勁,真正做到復常。Kelly睇好James會繼續擦靚昂坪360嘅招牌,出一分力,加速香港旅遊業嘅復甦!

KellyChu

更多文章