Jacky哥 - 養成綠色生活 買外賣有優惠!|企業熱話
環保議題日益受到重視,因為香港人鍾意嗌外賣,外賣餐具對環境嘅影響理所當然成為其中一個關注點。為鼓勵大家外賣時走餐具,由o依家到6月30日,喺美心MX、美心Food2或can.teen每次買外賣時走餐具、自備餐盒或者自備杯,都會送你1個印仔,滿足全部3項就可以拎3個印。每儲齊5個印仔,就獎你$5電子優惠券1張。

個人覺得呢個idea幾好,提供優惠既可以推動到生意額,又可以協助顧客培養環保嘅習慣。如果想Keep享用呢個優惠,就要一直保持良好嘅綠色生活習慣啦!
*受條款及細則約束,詳情請參閱印花咭及電子券內容
Jacky哥
更多文章