Jacky哥 - 2023香港資訊及通訊科技獎接受報名|企業熱話

由政府資訊科技總監辦公室(資科辦)策動嘅資訊科技界年度盛事,旨在表揚及推廣優秀嘅資訊及通訊科技發明同應用,並推動佢哋繼續追求創新。今年度嘅香港資訊及通訊科技獎o依家已經接受報名,分別由八個本地業界組織及專業團體籌辦,設有8個獎項類別,將會就香港研發嘅資訊及通訊科技產品同埋解決方案選出得獎者,同時亦設有最高榮譽嘅全年大獎。

有興趣參加嘅可以喺6月28日前報名,而學生創新獎嘅截止報名日期係7月5日,等學校有更充裕時間協調學生參加。
Jacky哥
更多文章