Lucy細妹浴照被公開網民反應兩極 李璨琛老婆做一手腳防批評被翻舊帳

更新時間:11:00 2023-06-11
發佈時間:11:00 2023-06-11

現年47歲的李璨琛(Sam)與太太梁志瑩(Sophia)育有5歲女兒李元元(Lucy),今年2月細女李斐斐(Sucy)出世,日前舉行百日宴,一家四口上台切蛋糕,場面好熱鬧。Sucy已經出世3個月,面對Lucy媽的日夜訓練,似乎盡得家姐Lucy的真傳,面對鏡頭唔怕醜,仲要表情多多,要出個表情包套餐毫無難度。昨日(10日)Lucy媽又惡搞細女,貼出Sucy首輯出浴照,小朋友肥嘟嘟十分可愛,不過亦有網民重提梁志瑩3年前晒Lucy裸照引批評一事。

【相關閱讀】:Lucy穿夏日姊妹裝底衫凸腩鬥可愛 Sucy搶家姊風頭轉10款表情包完勝

【點擊睇Sucy出浴照】:

照片中的Sucy由傭人姐姐抱住沖涼,見到她好好肉地,手、腳粗如米芝蓮人,對媽媽影浴照一臉呆萌。Lucy媽留言:「肉感.肉緊 #重要部位已經遮住咗 #嗰兩節肉是從大髀走出來的 #然後妹妹個頭的確很像一粒牛丸」,Sucy的全身照片以大心心圖案將重要部位遮住,但網民留意到Sucy的大髀位置遮不住,再度引來部份網民批評。其實3年前Lucy就曾被媽媽將沖涼前衝出客廳的裸照上載到社交網,雖然有用Emoji遮住身體,卻已遭網民質疑其做法,這次再晒細女浴照,即被部份網民翻舊帳。

【其他文章】:

TVB御用宮女李美慧為61歲百億老公誕仔 BB頭髮濃密五官似曾文豪

黃鴨|余香凝母女直擊「爆鴨」一刻 2歲囡囡即O嘴表情與媽媽神同步

星二代BB樣逐個睇!視帝囝囝雙下巴好肉地 跑步女神囡囡天生有父相?

《星島頭條》APP經已推出最新版本,請立即更新,瀏覽更精彩內容:https://bit.ly/3yLrgYZ