KellyChu - 引入多種原生和外地植物 上班族市民親親大自然 太古中央廣場「城市森林」 | Executive日記

香港人口稠密,地小人多,缺乏大面積嘅綠化休憩空間,但Kelly最近發掘到石屎森林入面有一片綠洲,就係位於太古坊嘅太古中央廣場。走入花園滿眼翠綠,樹影婆娑,池水粼粼,仲有多種本地和外來植物,吸引附近昆蟲和鳥兒棲息。閒坐多樣性植物蔭下,可與大自然近距離接觸,實在係城市人福音。

  太古中央廣場引入多個原生植物物種,為本地鳥類、蝴蝶、昆蟲及其他動物,提供理想棲息地和食物。香港戶外生態教育協會(OWLHK)嘅專業生態導師Hugo話,廣場嘅位置喺柏架山與海濱之間,從而形成一條通道,讓烏兒可以飛過,中途休息。遊花園嘅時候,Kelly見到兩隻可愛小雀站喺假蘋婆樹冠上,原來係剛成年嘅紅耳鵯。

  Hugo介紹咗多種本地原生植物,令小妹大長知識,其中一個叫鴨腳木或鵝掌柴(Ivy Tree)嘅香港常見樹種,原來好有價值,因為係少數會於冬天開花嘅植物,所以成為冬蜜嘅來源,其樹葉亦都係白傘弄蝶嘅主要食物,廿四味其中一味,更係用鴨腳木嘅根莖作為原材料。

  除咗常見樹種,廣場裏亦有一些香港稀有及珍貴植物,例如本地樹形蕨類植物刺桫欏,佢喺6500萬年前就已經出現,曾經係草食性恐龍嘅主食,因此又有「活化石」之稱。與香港名字起源有關嘅土沉香,都可以喺呢度搵到。嚟呢個都市後花園散步,同時都增加咗小妹對香港大自然嘅認識,好開心。

KellyChu
 

 

鴨腳木係香港常見樹種,更係廿四味其中一味原材料,開花時含冬蜜,成為昆蟲冬天糧食。
鴨腳木係香港常見樹種,更係廿四味其中一味原材料,開花時含冬蜜,成為昆蟲冬天糧食。
更多文章