Jacky哥 - 課外活動節暨教材及用品博覽2023 助學生尋找適合的課外活動|企業熱話
由展覽集團進行嘅「全港家庭課外活動開支調查」顯示,疫情後3成家長花費喺每月課外活動嘅開支,更有1成家長幫子女安排咗6項課外活動或以上,可見課外活動相關嘅需求大增。嚟到第二屆嘅「課外活動節暨教材及用品博覽」就啱晒佢哋。

今年博覽將會設有九大主題區域,包括文化藝術、音樂發展,連同體育運動、科學探索、學術認知、品格培養、生活社交、社會公益以及玩樂遊蹤,目的係成為孕育香港未來多元人才嘅互動平台。家長可以深入了解課外活動同未來發展,從而幫佢哋搵到合適自己的興趣、課程、體驗同教材。同場仲會有多個精彩活動,現場仲會有一隻結合STEM教學元素、全港獨家20呎嘅動感三角龍,實會成為小朋友打卡熱點!
日期:5月19日至21日
時間:上午10時至下午7時
地點:灣仔港灣道一號香港會議展覽中心展覽廳1 ABC
網址:www.exhibitiongroup.com.hk/zh/exb_sub.php?nid=184
Jacky哥
更多文章