Jacky哥 - AEON貸款專享回贈優惠|企業熱話
每個人都有手緊嘅時候,問題係用咩方法令自己消除煩惱,輕鬆周轉。例如AEON「清數易」貸款咁,貸款額高達HK$1,000,000或月薪12倍(以較低者為準),還款期就靈活到由6個月到最長60個月,全期免手續費,月平息低至0.2%(實際年利率為4.49%),可以節省最高近96%利息㖭。

除咗可以喺AEON唔同嘅電子通訊軟件同網上平台申請之外,而家透過手機App申請私人貸款仲有回贈㖭!只要下載並登入「AEON 香港」手機應用程式後,再登記埋「AEON私人貸款賞您現金回贈」推廣同時符合指定條件,就可以享有高達HK$12,000加HK$500額外嘅現金回贈。

貸款一經批核,金額就會直接經「轉數快」即時過數到你指定嘅銀行,咁方便有咩緊急事需要周轉都唔怕啦!

AEON貸款專線:2239 9000
放債人牌照:1767/2022
忠告:借錢梗要還,咪俾錢中介。
投訴可致電:2895 6262
優惠受條款及細則約束,詳情請參閱:www.aeon.com.hk
Jacky哥
更多文章