KellyChu - 慶祝香港特別行政區成立25周年 高爾夫球會同樂日 盡情「森」呼吸|Executive日記
七一來了,香港回歸二十五年嘅大日子,四分一世紀,值得慶祝,當天有好多慶祝活動,一定有一樣啱大家,Kelly當日會去粉嶺高球場,參加香港高爾夫球會舉辦嘅同樂日,喺林蔭古樹中漫步,吸下新鮮空氣,又親近大自然。

香港高爾夫球會同樂日喺七月一日下午二時至六時開放粉嶺舊場一至八號洞舉辦「香港高爾夫球會同樂日」,讓大家喺豐富生態嘅綠野中悠閒漫步,盡情「森」呼吸。當日活動豐富,包括攀樹體驗活動、哥爾夫體驗、參觀蝴蝶園、生態導賞及球場漫步,適合一家大小參與。

所有活動費用全免,大家可以上球會嘅網址預先登記,成功預先登記嘅人士將於活動當日獲贈球會禮物乙份。舊球場之黃昏步行徑(一號洞至三號洞)於晚上六時至十時如常開放給市民漫步。
Kelly Chu
更多文章