Chok王心得|潘頓勢頭勝雷神 - 洪禮賢
莫雷拉刑滿復出之後,成績普普通通,反而潘頓一直喼到搶胡Mode,日又贏,夜又贏,像剛周日輕輕鬆鬆有兩W落袋,雖然目前冠軍之爭未到最後直路,但以目前去勢而言,潘頓好大機會保持優勢直到煞科。

表面上,莫雷拉線路廣闊,時常可以左右逢源,得閒幫下蔡約翰,轉頭又為方仔、告東尼效力,好似好多揀手貨等佢跑,之不過,回看近期雷神成績,復出首日捧蛋收場,次日贏得兩場,啱啱禮拜日得兩W,三期贏得四場頭馬,數字遠遠不及潘頓,何況,此際後者着晒火,陣上演出多數有保證。

其實,如非雷神犯了天條,被重罰停賽六日,本來形勢大好,可惜自己唔爭氣,並親手為潘頓製造了一個反擊期。由那時段開始,潘頓贏馬冇停手,由落後十多場,追到反超前,簡直蔚為奇觀。所以,要是雷神今季最終失掉冠軍騎師,真的不能怪任何人,更要自摑兩巴掌,問問自己點解當日垂手,以致把冠軍拱手相讓給潘頓。
洪禮賢
更多文章