Cally - 護耳兼護腦 長者潮戴助聽器|商界講呢啲

頭條日報-專欄
更新時間:00:00 2023-03-18
發佈時間:00:00 2023-03-18
聽力障礙除咗會影響溝通,如果無得到適切處理,仲會影響記憶力、大腦處理資訊嘅速度等,大大增加健康風險。有好多長者因為戴住助聽器唔好睇,又或者擔心雜音會令耳仔唔舒服而唔肯配戴,結果令聽力損失更嚴重。

針對用家顧慮,捷成馬電子推出咗外形同運動耳機一樣嘅Heari助聽器,當中配備咗嶄新嘅分頻技術,透過Heari應用程式自行測試聽力,然後按照聽力需要提供補償,並唔會放大所有聲音,令用家聽得更清晰舒適。想了解更多可以致電3678 2002或者登入heariaudio.com。
Cally