Juicy叮|旺角外賣員後巷垃圾堆旁二次包裝 大模斯樣懶理鏡頭影實
更新時間:16:24 2022-12-03
發佈時間:16:24 2022-12-03

有網民在旺角拍到有外賣員在後巷垃圾堆旁進行二次包裝,食物「拎出拎入」,而大堆垃圾就在咫尺之間,非常不衛生,而現場雖有其他路人,甚至有鏡頭拍攝,但該外賣員仍大模斯樣懶理。

【外賣員後巷垃圾堆旁二次包裝|過程逐格睇↓↓↓↓】

影片在網上熱傳,肇事地點據知為旺角始創中心附近後巷,發生時間約為今年十月,影片看到一名南亞裔外賣員正在後巷垃圾堆旁,為一堆外賣食物進行二次包裝,袋過袋。

該外賣員不理滿車垃圾,將食物放在一架停放在後巷的車仔上,該車仔有大堆垃圾,外賣即置放在該堆垃圾旁。

影片看到,後巷不時有人行過,而有鐵騎士當時正停在該外賣員附近,影片估計便是由該鐵騎士拍攝,外賣員似無懼眾目睽睽,自顧自專心執拾食物,時間逾1分鐘,二次包裝完成後即揚長而去,臨走時更回頭望一望鏡頭。

至於外賣員進行二次包裝的原因,有網民認為是有飲品「倒瀉」,但有網民則認為是餐廳出餐時,將食物擺放不佳,該外賣員為防運送途中「倒瀉」,即俗稱「炒餐」,故進行二次包裝。

【點擊即睇|網民妙論外賣員垃圾堆旁二次包裝↓↓↓↓】

不少網民批評外賣員不顧衛生,在垃圾堆旁二次包裝:「點會喺鏡頭面前咁大膽呀?」「流動廚房你識乜。」「你地淨係識拍片但係唔識用口同佢講。」但有網民則指袋換袋問題不大:「個人認為都係換袋......可以接受囉。」「食物沒開過,佢轉個袋咋,唔算大問題。」

《星島頭條》APP經已推出最新版本,請立即更新,瀏覽更精彩內容:https://bit.ly/3yLrgYZ
 

最Hit