B女心水│「運來勇士」忠心再拼

更新時間:19:33 2024-06-11
發佈時間:19:33 2024-06-11

第五場二班一六五○米,我就鍾意「電訊巴打」。佢至今七次贏馬都跑同程建功,一再證明是唯一出路。上仗跑泥地一哩能得第三,反映評分又減至有利水平。查閱賽期表,稍後谷草煞科編有二班一哩賽事,不過評分上限是九十五分,本身不符資格參加,換言之今仗可能是季內最後一戰,趁着近況趨勇,定會把握機會趕搭尾班車。
第六場四班一千米,我嘅心水係「運來勇士」。佢今季演出偏向準繩,雖然暫時只得一冠兩亞,上名率不算很高,但其餘敗仗普遍所負不遠,可見本身忠心肯跑。經上仗拼敗之後,難得潘頓願意再作馮婦,多少反映佢心中有馬,至於馬兒亦做足備戰工夫,復課在從化勤操猛練,今仗有權補中。

第五場    2    電訊巴打    8    亞機拉    9    黃腳鱲
第六場    2    運來勇士    1    極光彗星    5    胡椒軍曹

緊貼最新最快新聞資訊,請立即下載《星島頭條》App:https://bit.ly/3Q29Vow