KellyChu - 香港第15人登珠峰 感激特警隊磨練 退休PTU校長征服世界屋脊 | Executive日記

今年58歲嘅退休總警司陳健國(Larry),上個月成功登上世界第一高峰珠穆朗瑪峰,成為香港有紀錄以嚟第15人。Larry話,佢1994年到尼泊爾旅行嘅時候,已被一片白茫茫嘅珠峰山脈所吸引,夢想有天可以攀上最高點。今天完成呢個夢想,佢感激警隊數十載栽培,特別係特種部隊為佢帶嚟嘅磨練。

  Larry於1992年加入警隊,曾先後駐守「飛虎隊」、要員保護組及反恐特勤隊,退休前更擔任警察機動部隊(PTU)校長。30年來嘅非一般嘅經歷,令Larry收穫良好體能以及冷靜嘅頭腦。Larry透露,佢曾到海外不同山脈了解自己對高海拔環境嘅反應,目睹其他攀山者被沖走及罹難,深深體會人類置身大自然,係何其渺小。

  今年4月,Larry前往尼泊爾展開登峰之旅,到達7600多米時,身體感到極度不適,頭昏腦脹、手腳無法協調,形容有死亡嘅感覺,需要加氧才能撐到營地。Larry喺5月21號嘅清晨,終於登上珠穆朗瑪峰,得償30年心願,不禁留下男兒淚。佢特別帶上一面繡有國旗、區旗、警隊旗及其所屬義工隊旗嘅旗幟,感謝呢四股力量,支撐佢完成整個旅程。

KellyChu

 

Larry上個月成功登上世界第一高峰珠穆朗瑪峰。
Larry上個月成功登上世界第一高峰珠穆朗瑪峰。
更多文章