KellyChu - 助了解源遠流長歷史與文化 徐傳順英文新書帶讀者尋根中華 | Executive日記

  中國有着5000多年嘅輝煌歷史,係昔日四大文明古國之一。作家徐傳順博士早前舉行新書《A Basic History of Ancient and Modern China》發布會,新書內容敘述及分析中國由史前時期至當代嘅歷史發展脈絡,亦包含佢喺中國內地工作嘅親身經歷,及對中國內地歷史文化見解。

  書中涵蓋秦、漢、宋、元、明、清等重要朝代,以至民國及新中國時期嘅歷史,並輔以超過200張珍貴相片、圖表及地圖說明,幫助讀者更容易理解中國嘅歷史。書中每個章節均載有「重大歷史事件」及「觀察/評論」部分,提供批判性嘅觀點給讀者思考。

  徐傳順表示,呢本書用清晰易懂嘅風格撰寫,適合所有對中國歷史感興趣嘅讀者,尤其希望令所有不懂漢字,但有興趣認識祖先嘅海外華人,了解中國源遠流長嘅歷史與文化,帶大家尋根探索。

  《A Basic History of Ancient and Modern China》已於各大書局推出,並連續兩個月踞於最暢銷書籍名單,網購平台Amazon亦同時發售。

  徐傳順曾於中國內地擔任公司首席審計師及珠寶公司執行董事,過去於中國內地生活及工作超過18年,對中國歷史和文化有着深刻了解,同時亦見證咗中國嘅變遷。佢退休後,用非母語撰寫首本書籍,透過親身經歷和觀察,介紹中國從古到今嘅豐富歷史。

KellyChu

更多文章