Cally - 社企民間高峰會2023 跨界別商討 冀實現福祉永續|商界講呢啲

第16屆社企民間高峰會(SES 2023)將會喺11月2至4日舉行。今屆嘅主題係「跨界創新 福祉永續」,由唔同界別人士商討創新方案,以提升大眾關注以及如何實現福祉永續。昨日佢哋仲舉行咗啟動儀式,請嚟唔同階層嘅人士出席,宣佈主題演講、「拉闊對話」環節同國際研討會等更多高峰會嘅細節。

大會主持人夢創成真Dream Impact聯合創始人兼首席推動者林之鴻,連同香港社會創業論壇項目經理梁振豪,聯同南豐發展有限公司可持續發展及共享價值主管劉家駿、社會效益國際協會(香港)創辦人及行政總監阮耀啟博士、街坊帶路共同創辦人及執行總監譚健樂就今年嘅主題進行對談交流。阮耀啟提到,中小型企業推動「社會責任」需要循序漸進,現時應着重喺「社會責任」為企業帶來嘅效益,等議題普及後再聚焦喺「社會責任」度。劉家駿亦講到南豐推出可持續發展租戶計劃「正值租約」,同所有租戶、其員工及社區夥伴建立四方協作關係。喺「SEWIT」可持續發展框架入面,佢哋以獎賞計劃鼓勵租户一同為可持續發展努力。

大家有興趣知多啲其他來自世界各地的專家、學者及商界代表如何就「營商創效」、「藝文創新」、「跨界創科」三大議題進行討論,活動由即日起接受公眾登記參加,大家記得去網頁進行登記啦!

Cally

更多文章