KellyChu - 參觀《毒舌大狀》取景地 虎豹別墅復修後周五重開 免費導賞團遊秘境|Executive日記
好消息!被列為一級歷史建築嘅虎豹別墅,星期五起重新開放畀市民免費參觀,屆時大家可參加粵語導賞團,入內參觀私人花園同室內大部份地方,包括電影《毒舌大狀》嘅取景地。胡文虎同朋友相聚嘅遊戲室,今次仲首次對外開放。不過每日名額有限,快啲報名喇!
今起接受報名預約

古蹟辦宣佈,虎豹別墅本周五起,每逢周五至日或公眾假期開放,市民可以粵語導賞團形式入場參觀,每日設4節時段,每節名額24人,今朝10點起可在古蹟辦網頁報名預約,不過要注意唔設現場報名!

屆時導賞員會帶市民參觀別墅嘅私人花園、仲有室內大部份地方。其中胡文虎同朋友相聚嘅遊戲室係首度對外開放;市民亦可以到訪虎豹別墅一樓、即《毒舌大狀》取景地。喺戲入面,董衛國(王敏德飾)同金遠山(謝君豪飾)交手,非常精采,影迷有福喇!

古蹟辦就話,依家已完成外牆、室內金漆等修復工程,但別墅裏面仲有個別工程進行,會視乎反應加開導賞團,等更多市民入場。

位於香港大坑道15A號嘅虎豹別墅,係「萬金油大王」華僑商人胡文虎興建嘅大宅,以胡文虎、胡文豹兩兄弟個名命名。前營運者虎豹音樂基金因財困,去年12月提早將虎豹別墅交還政府,之後列入活化計劃。
Kelly Chu ■虎豹別墅星期五起重新開放畀市民免費參觀。
■虎豹別墅星期五起重新開放畀市民免費參觀。
更多文章