Cally - 了解新冠資訊|商界講呢啲
到底新冠肺炎係咩一回事?乜嘢中藥對抗「疫症」最有效?點樣喺呢個非常時期保護肺部?小妹都知之前中過招嘅人或會有「長冠症」,呢個問題困擾住好多人。話你知,之前小董中醫博士免費派咗「中醫藥救命秘笈新冠肺炎篇」,幫咗唔少人知多咗抗疫資訊,但係都仲有好多讀者未攞到。小董醫師今次搵到東華三院幫手,畀大家可以喺2022年9月25日起去東華三院社會服務科轄下嘅單位攞「中醫藥救命秘笈新冠肺炎篇」,數量有限,派完即止。查詢電話:2859 7626
Cally
更多文章