Cally - 周轉唔靈有好幫手|商界講呢啲
第四季係節日消費嘅季節,周轉唔靈唔使愁!話你知,AEON做緊推廣,成功申請AEON私人貸款及拎走貸款或「清數易」嘅貸款,就享有高達$12,000現金回贈,如果用手機APP申請仲額外送$500。呢個貸款計劃嘅特色係年利率4.49%、貸款高達$100萬或月薪12倍(以較低者為準)、靈活還款期由6個月至最長60個月、全期免手續費及提早清還免罰款。申請方法好簡單,登入「AEON 香港」手機應用程式、AEON 網頁,或者打貸款熱線2239 9804查詢啦。
Cally
更多文章