KellyChu - 全民運動日 康體設施免費使用 特首孖局長 潮玩電子虛擬拳擊|Executive日記
康文署昨日舉行「全民運動日2022」,署方轄下多項康樂設施開放予日前預訂嘅市民免費使用。行政長官李家超同文化體育及旅遊局局長楊潤雄亦同市民一齊做吓運動,去咗荃灣體育館,兩人戴上拳套玩電子虛擬拳擊運動。

只見李家超同楊局長對住兩個沙包,係咁出拳,拳風都好勁吓咁,然後就喺電子屏幕上顯示到兩人嘅運動量數據。李家超話,喺家居運動強身,成為市民抗疫嘅新常態。而佢透露自己鍛煉氣功二十五年,雖然現在工作繁忙,無法每天鍛煉,但佢深深體會到中國氣功的博大精深,以及氣功和運動對強身健體的功效。

今年「全民運動日」係以「電子虛擬運動」為主題,推廣融合「運動」同「電子科技」的項目,運用智能科技配合不同體育設備,讓參加者在虛擬場景中進行運動,感受另類運動樂趣。

除咗高官,好多市民都一早去到免費預訂嘅場地打吓波。至於公眾游泳池就唔使預約,只需大家喺泳池入口處排隊輪候,先到先得,額滿即止。Kelly昨日都去公共泳池游番轉水,排唔係好耐隊,游完成個人涼爽晒。
Kelly Chu
更多文章