KellyChu - 賽馬會運算思維教育 9校獲嘉許|Executive日記
學生學習運算思維,有助培養編程興趣,激發數碼創意。由賽馬會慈善信託基金策劃及捐助嘅「賽馬會運算思維教育計劃」,推動學界適應數碼未來,自二〇一六年展開至今,已協助全港約八成半嘅公營及直接資助小學,引入運算思維教育並支援八百多名教師。

為咗肯定學校同老師嘅貢獻,同表揚參與嘅學生,「賽馬會運算思維教育嘉許計劃2022」本周二喺大館賽馬會立方舉行頒獎典禮。得獎者由學術及教育界專業人士組成之評審團選出,現場嘉許嘅部份得獎單位包括九間資源學校嘅代表、十六位CoolThink夥伴、二十三位CoolThink導師及其中八位CoolThink小達人。

其中獲嘉許嘅九間資源學校包括:浸信會天虹小學、陳瑞祺(喇沙)小學、路德會協同中學、鳳溪第一小學、英皇書院同學會小學第二校、天主教領島學校、保良局王賜豪(田心谷)小學、聖愛德華天主教小學、香港教育大學賽馬會小學。
Kelly Chu
更多文章