KellyChu - 金多寶下周二攪珠 一注獨中袋5000萬|Executive日記
暑期好多活動,但Kelly個人嚟講,最鍾意暑假金多寶,終於等到下周二攪珠了,小注玩刀仔鋸大樹,十蚊雞一注獨中頭獎,估計可以得五千萬元!

今年度六合彩暑期金多寶攪珠喺下周二(八月九日)舉行,該期攪珠將有三千八百萬元金多寶,若以十元一注獨中,估計頭獎基金有機會高達五千萬元。大家想小注考驗自己嘅運氣,可以喺八月四日(星期四)攪珠後,去各場外投注處、電話投注(包括1886電話投注自動服務系統)及互動投注服務,截止售票時間為攪珠日(八月九日)晚上九時十五分。

馬會提醒,暑期金多寶自推出以來共舉行過十九次,在歷年嘅暑期金多寶攪珠中,「10」號被攪出次數最多,共攪出過7次;「3」號及「47」號則被攪出過六次;「6」號及「41」號也分別出現過五次,這些號碼可稱為幸運號碼。
Kelly Chu
更多文章