KellyChu - 懲教署引中式步操機 助人員「精準」訓練|Executive日記
多個紀律部隊,包括警察、海關等,自去年起開始訓練全面採用又稱為「鵝步」嘅中式步操,而懲教署為咗協助受訓人員更有效掌握中式步操技巧,去年同一間科技公司共同研發「人工智能中式步操學習站」,系統會分析人員受訓表現,從而作出更科學的評估,學習站上月試行,效果都唔錯㗎!

Kelly聽講下月一日當天署方會全面採用中式步操,並喺灣仔金紫荊廣場出席升旗儀式,小妹逼不及待想見到他們練習成果。至於部機,一個字,勁!署方邀請咗中國人民解放軍駐香港部隊儀仗隊示範各個標準動作,學習站透過攝錄方式,以儀仗隊動作作為藍本,而且加入一系列註明中式步操規則的手冊,人工智能系統會分析人員受訓表現,例如回應步操口令的反應時間、步距和肢體動作的角度等,完成後系統仲會計算總分同每個姿勢分數。
機場特警反恐隊有新制服

另外,警方為進一步便利「反恐戰術部隊」行動和戰術運用需要,早前為機場特警組、反恐特勤隊及鐵路應變部隊自行研發一套全新行動工作服,新制服較舊有的更具實用性、舒適度及防禦力,同時分為三種顏色,眾人將喺「七一」開始穿上新制服執行反恐鎮暴重任。
Kelly Chu ■新制服較舊有的更具實用性、舒適度及防禦力。
■新制服較舊有的更具實用性、舒適度及防禦力。
更多文章