KellyChu - 《我和我的祖國》音樂錄像 中學生奏唱出真摯心意|Executive日記
各界都為慶祝特區成立二十五周年,舉辦唔少活動,教育局課程發展處藝術教育組都邀請多所中學學生,參與《我和我的祖國》音樂錄像嘅製作,透過管弦樂同歌聲,奏唱出真摯心意!

教育局特別邀請多所學校,以歌聲及管弦樂,獻頌《我和我的祖國》。新編版本包括不同組合的人聲演唱方式,以及中國與西方樂器嘅演奏,展現香港中外藝術文化共融嘅傳統。香港係一個中外文化薈萃嘅地方,喺多元共融嘅環境中,每個人都有機會發揮專長、作出貢獻。

教育局亦希望學生藉着欣賞同歌唱《我和我的祖國》,了解歌詞嘅意義及歌曲中蘊含嘅意境,以加深佢哋對中華文化嘅認識,培養學生嘅家國情懷和國民身份認同。
  一九八三年,作詞家張藜及作曲家秦詠誠從祖國嘅山河美景獲得靈感,創作《我和我的祖國》。今次教育局製作嘅版本,以抒情嘅中西管弦樂器,配合學生合唱嘅歌聲,娓娓唱說着:「我和我的祖國,一刻也不能分割,無論我走到哪裏,都流出一首讚歌。」
Kelly Chu ■配合抒情中西管弦樂器,學生真情歌頌祖國。
■配合抒情中西管弦樂器,學生真情歌頌祖國。
更多文章