Cybersec Infohub周年專業工作坊2023圓滿結束!

由 政府資訊科技總監辦公室 Office of the Government Chief Information Officer聯同HKIRC主辦嘅「Cybersec Infohub周年專業工作坊2023」圓滿結束!活動作為資科辦「2023 網絡安全周」嘅項目之一,今年嘅主題係「應對瞬息萬變的網絡安全形勢」,邀請到一眾網絡安全嘅專家同大家分享最新嘅網絡趨勢同埋應對方法,令每位出席嘅來賓都獲益良多!再次多謝各位嘉賓、講者、支持機構同埋一眾親身到場出席活動嘅Cybersec Infohub成員嘅參與,令活動得以順利進行。同時,喺活動上亦有表揚過去一年喺Cybersec Infohub平台上作出傑出貢獻嘅會員,希望將來會有更多業界新成員參與,隨時分享最新安全資訊,攜手共建更安全嘅網絡環境!如果你都想加入Cybersec Infohub,緊貼最新網絡安全資訊,就即刻到以下網頁登記啦!https://www.cybersechub.hk/

#Cyberseclnfohub #Cybersecurity #網絡安全 #資科辦 #HKIRC

更多文章