KellyChu - 樂頌世界和平大典 傳遞助人為樂精神 逾730濟公齊聚 破健力士紀錄 | Executive日記

專欄
更新時間:02:00 2024-06-24
發佈時間:02:00 2024-06-24

香港東井圓佛會、道教通善壇及東華三院昨日聯合舉辦「弘揚中華文化及傳承濟公精神—樂頌世界和平大典」,現場超過730名嚟自學校、地區組織和宗教團體人士,一同穿上濟公服登場,並刷新健力士世界紀錄,非常震撼。

  730名參加者喺現場一同穿上具8項指定配飾嘅濟公服,包括濟公帽、濟公衫褲、葫蘆、佛珠、扇,布鞋及濟公袋,打破2019年339人同時穿濟公服嘅紀錄,即場獲健力士官方機構代表確認及頒贈證書。

  東井圓佛會會長暨美燕話,刷新健力士紀錄意義重大,代表濟公文化嘅認受性得到進一步提升;濟公形象破帽破扇破鞋舊衲衣,貌似瘋癲,性格豪放,但其實係一位學問淵博、慈悲濟世嘅高僧,希望透過今次活動,可以將濟公助人為樂,無我利他嘅精神帶畀公眾認識。

  嚟自香港潮商學校嘅3位學生表示,好開心和驕傲能夠參與打破健力士世界紀錄,雖然曾經聽過濟公呢個名,但經過今次活動,對濟公有更深嘅認識,以及喜歡濟公背後嘅意義。陳女士亦都同囝囝一齊參加活動,佢話好開心能夠打破健力士世界紀錄,認為活動對小朋友好有幫助,等佢哋認識到中國傳統文化及濟公精神。

KellyChu