Juicy叮|Mirror演唱會今開騷 IKEA出po抽水半小時獲逾3600網民讚好
港聞
更新時間:21:27 2022-07-25
發佈時間:21:27 2022-07-25

Mirror首個紅館演唱會今晚(25日)開鑼,門票一票難求,更掀起全城撲飛潮。為打擊炒賣,紅館首次採用實名制公開售票,購票人須於付款前填寫英文全名。香港IKEA宜家家居今晚在社交平台專頁發文,貼出一張長鏡的產品圖片,並寫上「買唔到飛嘅一於嚟IKEA搵我,照下自己個慘豬樣(哭)」。帖文出街不足半小時,已獲逾3600名網民讚好。

香港IKEA宜家家居在晚上發文,帖上一張長鏡的產品圖片,並寫上「買唔到飛嘅一於嚟IKEA搵我,照下自己個慘豬樣(哭)」。帖文隨即引起網上熱議,不少網民表示IKEA的小編「抽水抽得好應」,「如果我買咗返屋企同老婆講:『我買到Mirror啦』,應該同花式自殺冇分別」、「二次傷害」、「喺傷口上面灑鹽」。不過,亦有人反問小編是否買不到演唱會飛,而小編則笑言表示:「我今日照咗一日鏡,你話呢⋯」。

來源:香港IKEA宜家家居

星島新聞集團慶回歸25周年專題網站,請即瀏覽

立即下載|全新《星島頭條》APP:https://bit.ly/3yLrgYZ

香港IKEA宜家家居在晚上發文,一張長鏡的產品圖片,並寫上「買唔到飛嘅一於嚟IKEA搵我,照下自己個慘豬樣(哭)」。
香港IKEA宜家家居在晚上發文,一張長鏡的產品圖片,並寫上「買唔到飛嘅一於嚟IKEA搵我,照下自己個慘豬樣(哭)」。