Lucy穿夏日姊妹裝底衫凸腩鬥可愛 Sucy搶家姊風頭轉10款表情包完勝

更新時間:15:30 2023-06-08
發佈時間:15:30 2023-06-08

47歲的李璨琛(Sam)與太太梁志瑩(Sophia)日前為2月出世的細女李斐斐(Sucy)舉行百日宴,一家四口上台切蛋糕,場面好熱鬧。Sucy已經出世3個月,面對Lucy媽的日夜訓練,似乎盡得家姐Lucy的真傳,面對鏡頭唔怕醜,仲要表情多多,要出個表情包套餐毫無難度。昨日(7日)Lucy的社交網分享兩姊妹穿上底衫的「姊妹裝」,而且鬥換表情,未夠1日吸引5.7萬人按讚。

【相關閱讀】:李璨琛強大基因父女BB相如倒模餅印 網民難分辨有冇Lucy:根本係同一個人

【點擊睇Lucy姊妹演繹10種表情包】:

Lucy媽寫道:「夏天來了,兩姊妹已經加入底衫俱樂部 #呢組相老母想無限點讚 #開頭妹妹未能進入狀態 #到最後家姐笑仲要妹妹都識望鏡頭笑 #實在是太正了」,相中的Lucy與Sucy雖然穿上極為相似的白色吊帶底初,但Lucy的款項多一條花邊,是她近年來所穿的款式。二人穿上的底衫亦相當緊身,將肚腩仔原形畢露,增加可愛度。不少圈中人見到都讚兩姊妹好可愛,而佘詩曼更笑指Sucy似男仔:「好似攬住個細佬」,網民對Sucy變換表情更感驚喜:「第2張妹妹個樣嬲到」、「阿妹完美演繹喜怒哀樂同呆,好正呀」、「妹妹好叻喎!表情十足,同家姐好夾」、「好有戲」等。

兩姊妹穿同系列已非第一次,日前Sucy在百日宴上的打扮,正是接手Lucy的舊衫,是Lucy當年在百日宴上穿的同一件,Lucy媽為囡囡打扮後,還發現Sucy比Lucy更大隻,笑言家中有兩個「腫李」:「唔記得咗講妹妹同家姐喺百日宴都係着返同一款衫,嘻嘻!睇返啲相發現妹妹原來仲腫脹過家姐,屋企又多一個腫李,晚晚都真係歡樂滿東華」。

【其他文章】:

何雁詩連環慶祝超得意囝囝1歲生日 精采活動Po足一個星期

洪永城歲半女Sir Face被自己美貌吸引? 停步欣賞摸肚仔沉思BB話超可愛

50歲黎瑞恩一家顏值超高 18歲兒子外型高大 女兒得媽咪真傳隨時準備入行

《星島頭條》APP經已推出最新版本,請立即更新,瀏覽更精彩內容:https://bit.ly/3yLrgYZ