TVB綠葉離巢後愈來愈富貴?御用OL變年薪百萬女強人 御用法官轉行做保安
更新時間:21:15 2022-12-02
發佈時間:21:15 2022-12-02

TVB劇集《陀槍師姐IV》中飾演警方電腦專家江偉豪的綠葉江暉,離巢後轉換跑道成功,擔任幕後音樂人外,近日更成家立室。其實TVB盛產不少好戲的綠葉演員,當中有人仍留戀演藝事業,北上到內地搵機會,但很多已轉行,當中有人轉做保安,有人已變為成功商人,更有人年薪賺逾百萬。

【點擊睇TVB離巢綠葉發展】:

【其他文章】:

盤點25位明星童年照!周潤發細個勁老積 Do姐原來係肥妹仔!

岑麗香驚現雙下巴pizza臉 低炒自拍炒晒車獲讚「有自信」

前港姐吳婉芳二仔「毀容」勁驚嚇 牛津畢業大隻又靚仔雙眼似媽咪

《星島頭條》APP經已推出最新版本,請立即更新,瀏覽更精彩內容:https://bit.ly/3yLrgYZ