KellyChu - 搶包山最年輕女選手晉身決賽 | Executive日記

長洲搶包山5月15日會喺長洲北帝廟遊樂場足球場舉行決賽,昨午先舉行選拔賽,吸引60男、29女參加,場面同天氣一樣火熱!選手分成4人一組,鬥快爬上14米高嘅包山架。最終進入決賽嘅12人,包括9屆冠軍、長洲居民郭嘉明、去年男、女子組冠軍鍾玉川、龔子珊,以及今屆最年輕女選手、20歲嘅林楚穎。恭喜各位,小妹見大家鬥志咁高昂,相信到時決賽一定好激烈!

  今年比賽年紀最大嘅參賽選手係62歲嘅朱同恩,他對上一次參賽,已經係10年前,話今次係朋友鼓勵,於是一齊參加,又話只要自己體能許可,下屆會繼續參賽。佢又鼓勵鍾意攀石嘅年輕人,要踴躍參加搶包山,而且記得「振興吓長洲經濟,留吓港囉!多啲玩下。」

  搶包山初賽成績最佳嘅24名參賽者可以進入複賽;複賽頭12名男女選手,包括最少3名女參賽者,可晉身決賽。

KellyChu

更多文章