KellyChu - 縱橫報界30年 拍內地難民照成名 首代華人攝記「橋叔」逝世 鏡頭留下歷史|Executive日記

本港著名第一代華人攝影記者陳橋,喺溫哥華時間4月6日中午離世,享耆壽96歲。陳橋被行內尊稱為「橋叔」,喺佢長達30年嘅攝記職涯中,曾用相機記錄無數歷史畫面,無論內地難民逃港、六七暴動以至市民生活大小事,佢都認真捕捉真實、動人嘅時刻,令讀者今天仍可從其作品中細味當年。

  橋叔少年時曾跟隨母親喺正街賣魚維生,後來經姑丈介紹下,去咗虎豹別墅幫遊客影相,第一次接觸同攝影有關嘅工作,之後又到《英文虎報》做黑房沖曬員,從此展開成為攝記嘅路程。

  1959年,佢轉職《南華早報》,隨後遇上多宗大新聞,包括60年代初內地難民因饑荒逃到香港,橋叔喺邊鏡山頭拍下多張感人照片,其中一張婦人大哭嘅相,成為「逃港潮」經典畫面,部分作品現時更陳列於香港新聞博覽館。橋叔另外一張最為經典嘅相片攝於1961年7月,當時佢影到一名英國士兵跟香港女友依依不捨道別,二人後來共諧連理並定居香港,1979年更專程帶同子女,前往參觀橋叔嘅攝影展。

  橋叔生前憶述,令佢最印象深刻嘅一次攝影經歷係六七暴動,當時佢到東頭邨拍攝暴徒與警方對峙,結果遭到十幾個人圍毆,打傷胸骨,好在有一名左派銀行職員趕到救援,才能保住性命。

KellyChu

橋叔曾拍下一名英兵與女友道別。
橋叔曾拍下一名英兵與女友道別。
橋叔曾用相機記錄無數歷史畫面。
橋叔曾用相機記錄無數歷史畫面。
更多文章