KellyChu - 東涌櫻花園開放喇 下周末85棵「好運來」盛放|Executive日記

東涌機場島嘅「櫻花園」今日起開放喇!園內一共種有85棵櫻花樹,全部屬「好運來」品種,o依家已經有3分1開咗花,真係好靚好浪漫,大家記得趁住假期去賞櫻喇!

機場運行執行總監姚兆聰就話,「好運來」櫻花較往年種植嘅「廣州櫻」品種更耐熱,更適合香港天氣,櫻花顏色亦更紅,花蕾更扎實。佢又提醒大家,「好運來」櫻花花期約7至14日,昨日展開,預計下個周末係賞櫻黃金時期。

除此之外,機管局到咗元宵節,亦會喺機場客運大樓嘅接機大堂內,擺設室內櫻花。

Kelly Chu

更多文章