KellyChu - 麥當勞向逾萬員工派$500利是 辦年度晚宴酬謝「麥麥耕耘」|Executive日記

農曆新年係大家一齊歡聚,接迎新一年嘅喜慶日子,根植香港49年嘅麥當勞為答謝員工過去一年盡心盡力,公布將於農曆新年前,向逾一萬名McFamily成員,即連續性合約員工,每人派發港幣500元「麥麥打氣」利是。

同時承接去年熱烈反應,麥當勞下個月亦一連三晚假亞洲國際博覽館舉辦員工年度晚宴,藉以酬謝近8000名員工一直以來嘅「麥麥耕耘」。

香港麥當勞行政總裁黎韋詩話,非常感謝各位同事努力不懈,為無數顧客締造歡樂時刻,龍年將至,向員工送上「麥麥打氣」利是,祝大家龍精虎猛,萬事如意,並與大家一同歡度農曆新年。

踏入新嘅一年,黎韋詩承諾公司會繼續「麥麥支持」團隊,一同延續去年強勁嘅氣勢,本着「味美歡笑 共創共好」嘅品牌使命,再創新高峰!

Kelly Chu

更多文章