Cally - 香港寵物節2024 歷來最大規模月底登場|商界講呢啲

歷來最大規模嘅「香港寵物節2024」即將喺今個月25至28號舉行。呢個被喻為「寵物界工展會」嘅年度盛事由展覽集團舉辦,今年繼續會喺香港會展舉行,俾主人同愛寵一齊盡情購物。今年嘅重頭節目包括有國際選美級賽事「寵愛王國2024年CKUHK全犬種冠軍狗展」,以及「CFA MEOW賀新禧冠軍貓展2024」,兩項賽事各有超過120隻唔同品種貓狗大曬冷。而全球最權威IBC國際鬥魚組織「鬥魚香港國際展覽賽」亦首次舉辦,藉住展示近600條鬥魚嘅美態,嚟推廣同保育飼養鬥魚文化同觀賞魚文化產業。

網址:www.exhibitiongroup.com.hk/exhibitions/petshow2024

Cally

更多文章