KellyChu - 128蚊起歎到4個雞餐 「麥麥慳」套票又返嚟喇|Executive日記

麥當勞為答謝顧客支持,再次推出震撼優惠!昨日起「麥麥慳」套票已經回歸麥當勞APP,更一口氣推出4大套票優惠,囊括各款人氣美食,誓為大家麥麥慳到盡!

今次「麥麥慳」套票共有4款可供選擇,首先有大熱「McCafé咖啡套票優惠」回歸,只需100蚊起就可以享受8杯香濃咖啡,每杯低至12蚊半就歎到!而適逢McCafé已宣布進駐全港逾250間麥當勞餐廳,McCafé即磨黑咖啡及即磨鮮奶咖啡同時亦可於全線換購。

另有3款超值套餐或超值早晨套餐套票,一個餐只需25蚊起!鍾意食burger嘅朋友仔當然唔好錯過「飽你鍾意套票優惠」,共有5款人氣burger超值套餐可供選擇,額外加6蚊仲可以享有加倍滋味如雙層芝士孖堡及雙層魚柳包。

「雞會難得套票優惠」則可以128蚊起歎4個雞餐,可選麥樂雞(9件)超值套餐、脆香雞翼(4件)超值套餐,以及原味麥炸雞和蜜糖BBQ麥炸雞超值套餐,一次過嘗盡多款炸雞美食!「着數之晨套票優惠」提供豬柳蛋漢堡超值早晨套餐等,100蚊起即可享受4個超值早晨套餐,帶給各位慳到盡的Good Morning!

Kelly Chu

更多文章