Jacky哥 - 「『豐』富旅程 盡在馬來」 推廣活動開展|企業熱話
隨住各國重新通關,推動旅遊業吸引旅客到訪成為各地今年最重點嘅項目。馬來西亞旅遊促進局同豐隆保險破天荒合作,喺今個月開始咗為期一年嘅「『豐』富旅程 盡在馬來」推廣活動,除咗會以專題介紹12個馳名城市同最新景點,仲會舉行有獎遊戲送出豐富禮品俾大家,作為佢哋嘅金禧慶祝活動。

豐隆保險同馬來西亞旅遊促進局早前仲舉行咗活動啟動禮暨媒體發佈會,公佈活動詳情並介紹馬來西亞最新嘅旅遊趨勢。席上馬來西亞旅遊促進局(香港分局)局長陳美玲女士表示:「今次合作不但慶祝我們哋嘅金禧紀念,仲希望可以推動旅遊,俾更多香港市民認識馬來西亞最新嘅景點。」而豐隆保險(亞洲)有限公司董事黃國添先生就話:「希望透過這次聯合宣傳活動,將為疫情結束後重啟旅遊業提供新動力。」
Jacky哥
更多文章