Jacky哥 - 恒生撐青年企業家 拓展大灣區市場|企業熱話
大灣區通關之後嘅營商氣氛極速升溫,香港貿發局趁勢喺上星期復辦通關後首個跨境商貿論壇SmartHK,俾各大企業發掘灣區內跨境又緊密發展嘅商機,吸引到商界猛人雲集。開拓大灣區同國內市場已經近廿年嘅恒生又點會錯過?近排馬不停蹄嘅恒生銀行一姐Diana亦帶領一眾管理層組團到廣州參與今次論壇。

恒生管理層分別參加咗SmartHK唔同嘅活動,仲特別支持當中嘅大灣區青年企業家峰會,講到明一直同青年創業家同行。佢哋仲話如果企業發展大灣區時有咩需要,恒生銀行都會盡力提供支援。

為咗迎合大灣區中小企嘅需要,聽聞恒生嚟緊會推出更多數碼方案,甚至增強網點服務,令到企業喺大灣區跨境營商更加方便。

唔講唔知,原來恒生中國喺2007年成立至今,大灣區嘅業務已經佔咗三分之一,所以通關後恒生即刻作出反應,喺香港同廣州設立咗跨境財富管理中心,無論內地同香港都可以雙向咁服務跨境理財客,據聞短期內仲會「添食」,短期內會喺內地再開多一間跨境財富管理中心O添。
Jacky哥
更多文章