KellyChu - M記好立克新地回歸 好滋味7蚊可擁有|Executive日記
近日天氣鬱悶,Kelly都不時食個甜品潤下,發現原來好立克系列(見圖)即日起已經回歸麥當勞甜品站,好立克(/扭紋)新地$7就食到!

麥當勞話,今次好立克系列回歸,會有兩款新地甜品,包括好立克新地筒及好立克新地。其中好立克新地筒滿載濃濃麥芽香氣,一入口就係滿滿嘅香甜麥芽風味。而好立克新地,就係順滑好立克新地上撒上好立克胚芽粉,麥芽香氣加倍,啖啖滿瀉好立克味道。
Kelly Chu
更多文章