KellyChu - 李家超與在京港生交流 勉勵學有所成回饋社會|Executive日記

行政長官李家超昨日出席香港北京高校校友聯盟舉辦嘅在京港生座談會,得知一位香港女生讀緊中醫課程,特首勉勵之餘,仲不失幽默咁話,希望佢以後可以為自己把把脈!

李家超話,昨午同約20位在京港生交流,佢哋大部份讀緊研究生或博士課程,涵蓋國際關係、經濟與管理、飛行區設計同中醫藥科學等,期間唔少優秀港生分享自己喺北京學習工作嘅故事,包括北京中醫藥大學嘅碩士生黃凱琳、清華大學機械工程系嘅博士生周德志、中國人民大學國際關係學院嘅博士生劉濤等。

得知凱琳讀緊中醫,特首就笑住話,希望下次凱琳可以為自己把把脈,強調在京港生堅毅不屈嘅學習精神,令佢深受感動。佢祝願同學學有所成,回報國家同香港。凱琳就話,中醫係人類文明嘅貴寶,自己作為中國特區中醫嘅一份子,希望可以回饋國家同社會。

另外,特首昨早亦同團隊喺天安門廣場睇升旗禮,又話呢次係自己上任後首次喺北京觀禮,心情格外振奮。
Kelly Chu
更多文章