Jacky哥 - 小董中醫博士擔任《健康旦》嘉賓 分享支氣管擴張及中醫治療手法|企業熱話
小董中醫博士喺澳洲悉尼新南威爾斯大學修讀醫科生理學學士學位,其後轉到南京中醫藥大學中醫博士畢業,主修腫瘤內科;係南京著名腫瘤科章永紅高級教授嘅得意門生。

小董除咗喺我哋頭條有撰寫專欄之外,亦有出書、經營自己嘅YouTube同網站,而最近佢又有新搞作,上咗另一個YouTube頻道《健康旦HiEggo》做旦哥鄭丹端嘅嘉賓講支氣管擴張,期間會分享支氣管擴張嘅形成、症狀,同埋喺中醫角度嘅診治方法。

如果有興趣了解支氣管擴張嘅朋友可以喺2月20號朝早10點半登入《健康旦》頻道收睇啦!
Jacky哥
更多文章