Jacky哥 - 大家樂集團可持續發展工作備受認同|企業熱話
越嚟越多企業支持可持續發展嘅倡議,並付諸實行對社會帶起領導作用係一件好事。例如大家樂集團咁,佢哋好早期就將可持續發展理念融入業務重心。當中保護環境方面,佢哋上年度制定了減少廚餘密度目標,希望到2029/30年度可以減少10%,同時會逐步將分店廚餘送至小蠔灣有機資源中心O‧PARK1轉廢為能,方向相當明確。

努力係會得到回報嘅,恆生可持續發展企業基準指數成份股就有睇到佢哋嘅付出,連續八年入選,同埋連續兩年拎到「AA」評級,仲係「非必需性消費」組別中最高評分嘅企業,希望比其他企業效法啦。
Jacky哥
更多文章