Jacky哥 - 打印機又再進化 今次識剪紙!|企業熱話
唔知幾時開始,打印機嘅功能唔再局限於打印,有啲加咗FAX功能、有啲又有得掃描之餘重有得影印……呢部新嘅打印機重可以幫你裁剪埋,唔寫個服字真係唔得!

呢部Brother SmartCut A4多功能彩色噴墨裁剪打印機DCPJ1700DW嘅定位相當講求流動性,機身纖巧,只要喺相同無線網絡入面,就可以隨時隨地透過用Brother Mobile Connect應用程式輕鬆打印。而自動A4裁剪成A5功能配合埋自動雙面打印功能更加係創新之作,唔需要再麻煩度尺剪紙,就可以精準地剪割成完美A5成品。另外內置式防塵紙盆,就唔怕機身入塵影響成品。有興趣嘅可以去www.brother.com.hk/tc/dcpj1700dw.html睇睇。
Jacky哥
更多文章