KellyChu - 投得者不會加價 對銷情有信心 車公誕檔王創新高13.5萬成交|Executive日記
Kelly習慣農曆新年去拜車公,祈求一年好運。車公誕市場定於明年一月十九日至二月五日喺沙田翠田街足球場舉行,攤位昨天公開競投,被喻為「檔王」嘅好位以逾十三萬成交,比去年大升三成五,創疫下新高。投得者話,好多人喺新年拜車公,風車好受歡迎,所以唔會加價,一於薄利多銷,等大家開心咁話。

呢個位於車公誕市場入口嘅「檔王」,去年都係由李女士投得,佢昨日面對好多競爭者,每口叫價一萬蚊,爭持好激烈,個價一路被推高,最後李女士以十三萬五千蚊投到,比去年十萬蚊高出三成五,另一個好檔位亦由李女士以十二萬蚊投到手。佢話今年競投情況好激烈,但對於自己攞到好位,感到開心,對明年市場銷情有信心,唔擔心會受疫情影響。佢話,即使成本比以前高,都要繼續經營:「都照番舊價,薄利多銷啦。」

原來佢做開這個檔位多年,有好多熟客仔,年年都來買風車,相信佢哋會繼續來支持。屆時Kelly亦要去幫襯買番一個風車,轉多幾轉,明年一定轉個好運。
Kelly Chu
更多文章