Cally - 用「天炙」調整人體機能|商界講呢啲
雖然已經11月中,天氣仲未太凍,不過香港往往喺冬天會突然跌好多,一熱一凍好容易受寒冷親,患上各種各樣冬病。喺中醫角度有「三九」嘅概念,即係指冬至後第三個九日會係最凍嘅日子,傳統會喺呢個日子進行「天炙」,認為係治療虛寒性疾病最好嘅時間,仲可以作為最熱果陣做「三伏天」天灸嘅補充同延續,加強治療效果,男女老幼都可以通過天灸改善身體。

如果有興趣嘅話,而家位元堂已經開放預約貼藥,你可以去指定門市或者打電話2727 8911預約。詳情可以去http://bit.ly/3X9KPWH睇睇。
Cally
更多文章