KellyChu - 旺角行人通道鋪大灣區12壁畫|Executive日記
以「粵港澳大灣區」為主題嘅美化旺角政府合署外行人通道工程昨舉行竣工儀式(見圖),以「貼地」嘅方式,畀市民認識大灣區建設這項重大國家發展戰略。行人通道上蓋及牆身都重髹油漆,鋪設十二幅以「粵港澳大灣區」為主題嘅環保磚壁畫,昨日唔少經過嘅市民都駐足觀看。

民政及青年事務局局長麥美娟介紹話,十二幅壁畫印上大灣區內兩個特別行政區,以及九個內地城市嘅風貌照片,每幅照片都展現各個地方嘅特色,等途經市民可欣賞到大灣區各地景色,喺日常生活中,感受香港同大灣區其他地方嘅緊密關係。
Kelly Chu
更多文章