KellyChu - 怪男當城巴行李架係「臥鋪」|Executive日記
網傳一名男子登上巴士後,竟橫臥喺行李架上睡覺,引起網民熱議。城巴發言人同Kelly講,已調查事件。

據網圖顯示,呢名男子坐喺行李架嘅上層,即使要彎住腰仍低頭玩手機,之後直接橫臥喺行李架上,猶如坐長途車「臥鋪」般漸入夢鄉。

有網民笑言「應該要收貴少少喎」;有人指「如果我係車長,為安全拉手掣,等警察處理」!城巴指已張貼標示說明使用行李架正確方法,乘客若遇到特別情況可聯絡車長。
Kelly Chu
更多文章