Cally - 試勻各式菜 今餐金記請|商界講呢啲
Cally有時會同姊妹去金記冰室食麻辣雞片米線、乾炒牛河,佢哋最近55周年想賀吓,搞咗「今餐我請」活動,現金券都可以有新玩法。由即日起喺8個品牌40間分店,買$500現金券今餐即減$100,買兩本仲可減$200,例如金記冰室、亞金南洋茶室、四川菜金公館、十三姨酸菜魚、潮州中菜駟馬拖車、老夫子餐館同火鍋專門店鍋居等等,遍布17區。以後成班人出去食飯,就唔使左諗右諗啦!
Cally
更多文章