Cally - 無線助聽咪高峰 10米一樣聽得清|商界講呢啲
Cally知道本地助聽器品牌Heari推出全新「無線助聽咪高峰」,加埋Heari藍牙助聽器,收音距離達10米,喺嘈雜同遠距離環境一樣聽得清楚。咪高峰除咗直接放喺聲源附近,仲可以選用音源輸入線或外置咪,靈活應付各種需要。Heari聽力中心而家為60歲或以上人士提供免費聽力測試服務,測試後可以即場試戴助聽器同試用無線助聽咪高峰,喺8月份用消費券買仲享有75折,同埋獲$100超市禮券回贈。咁吸引快啲打去3678 2002或上heariaudio.com登記啦!
Cally
更多文章