KellyChu - 飽滿甜汁各有特色 「有機西瓜節」引入三品種|Executive日記
一年一度嘅「有機西瓜節」將於七月一日開鑼,Kelly留意到漁護署今年引入咗三個特色有機西瓜品種,包括來自台灣的「無籽3F-2728」、「黛安娜」和澳洲的「超甜黑美人168」,每個售價大約一百多元,到時還有有機農墟展銷其他農作物,小妹準備好荷包去shopping,嚐味新落戶香港嘅西瓜嘅飽滿甜汁!

呢三款西瓜品種體型較小,各有特色:「無籽3F-2728」果皮綠色帶深色條紋,果肉呈紅色,甜度約十度;「黛安娜」果呈橢圓形,果皮鮮黃帶斑條,紅肉清甜,甜度約十一度;「超甜黑美人168」果呈小球形,果皮綠色帶深色條斑,果肉鮮紅多汁,甜度更達到約十二度;三款甜度不一,適合不同口味的市民。

原來西瓜適合喺乾旱氣候下生長,香港夏季成日落雨,種植嘅話好容易「爆瓜」。不過,新引入的品種就較少出現這種情況,實在太好啦!聽講今年天氣多雨,收成至少減少一至兩成,市民欲購從速。Kelly落咗訂啦,如果大家係西瓜迷,千祈唔好錯過!
Kelly Chu
更多文章